Pasal 1428 KUHPerdata

Semua penundaan pembayaran kepada seseorang tidak menghalangi suatu perjumpaan utang.