Pasal 1487 KUHPerdata - Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 1487 KUHPerdata

Jika menurut pasal yang lalu ada alasan untuk menaikkan harga untuk kelebihan dari ukuran, maka pembeli boleh memilih untuk membatalkan pembelian, atau untuk membayar harga yang telah dinaikkan serta bunga bila ia telah memegang barang yang tak bergerak itu