Pasal 1777 KUHPerdata

Bunga cagak hidup dapat diadakan atas diri satu orang atau lebih